издания на Фокус :
Фокус Нюз Резултати на живо Фокус Радио Фокус Фен Фокус Прес Фокус Армия
06 Август 2020 | 11:02
Мондиал 2010
ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР
2020

† Преображение Господне (Разрешава се риба)
Синаксар на Преображение Господне
Приближавайки се към доброволните страдания заради нашето спасение, нашият Господ Иисус Христос започнал да говори на учениците си, че „трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейте, първосвещениците и книжниците и да бъде убит"; Той казал това в Кесария Филипова, след като апостол Петър изповядал, че Той е Христос, Син на Живия Бог, - „Ти си Христос, Синът на Живия Бог". Вече течала последната година от тригодишната проповед на Иисуса Христа и тридесет и третата година от раждането Му от Пречистата Дева. Христовите думи силно опечалили учениците, и особено апостол Петър, който започнал да възразява на Господа, казвайки: „милостив Бог към Тебе, Господи! това няма да стане с Тебе". Забелязвайки скръбта на учениците и желаейки да я облекчи, Иисус Христос обещал на някои от тях да им покаже Своята слава, в която ще се облече след отшествието Си: „тук стоят някои - казал Той, - които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си". Шест дни след изложените събития Господ, придружен от учениците и множество народ, отишъл от областта Кесария Филипова в пределите на Галилея; вече се свечерявало, когато Той достигнал Галилейската планина Тавор. Имайки обичай нощем да се отдалечава от учениците за уединена молитва към Бога Отца, Иисус Христос и сега, като оставил народа в подножието на планината и взел със Себе Си само трима от тях - Петър, Йоан и Иаков, - се изкачил с тях на върха на планината, за да се помоли, и отдалечавайки се на неголямо разстояние, на високия хълм, се отдал на молитва. А тримата апостоли, изморени отчасти от изкачването на планината и от продължителната молитва, заспали, както свидетелства за това свети евангелист Лука: „А Петра и ония, които бяха с Него, бе налегнал сън". По време на съня им, когато наближавало да се съмне, Господ Иисус Христос се преобразил, блестейки със славата на Своето Божество; по Негова заповед пред Него застанали двама пророци - Мойсей от мъртвите и Илия от рая; те беседвали за предстоящите Му в Йерусалим страдания и смърт. Тази беседа и особеното проявление на божествената сила събудили апостолите; виждайки неизречената слава на Господа Иисуса, - лицето Му, сияещо като слънце, дрехите Му, блестящи като сняг, и двамата мъже, стоящи в тази слава и говорещи с Него, апостолите се ужасили. По откровение на Светия Дух, те веднага разпознали в мъжете Мойсей и Илия и разбрали, че беседват за доброволните Христови страдания; вслушвайки се в нея, апостолите стояли с трепет, наслаждавайки се в същото време на Божествената слава, доколкото било възможно за телесните им очи. И Сам Господ им явил славата Си в такава степен, в каквато може да я види земен човек и да не се лиши от зрение: за смъртния човек е недостъпно съзерцанието на невидимото, безсмъртно Божество. Мойсей някога молил Господа да му яви Своята божествена слава лице в лице, на което Господ отговорил: „не може човек да Ме види и да остане жив"'. Когато беседата на Христа с Мойсей и Илия се приближавала към края си и апостолите, по внушение на Светия Дух, узнали за скорошното им отшествие, апостол Петър се проникнал от скръб от това, че пророците искат да се скрият от очите им: той би желал непрестанно да се наслаждава на дивното съзерцаване на Христовата слава и честните пророци; изпълвайки се с дръзновение, той казал: „Наставниче, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия". При тези думи на апостол Петър светлият облак, представил пред Христа двамата пророци, осенил апостолите, обкръжавайки върха на планината, за да вземе отново пророците, по Божие повеление, и да отнесе всеки от тях на мястото му; още повече се изплашили апостолите, когато, приближавайки се към Христа, влезли в самия облак и чули говорещия от него глас: „Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте". При тези слова свише апостолите, обзети от велик ужас, окончателно изгубили присъствие на духа и в силен страх паднали ничком на земята. Когато паднали на земята, славата Господня, разпростирайки се, се скрила от тях, а заедно с нея и пророците. Господ се приближил към лежащите на земята ученици, казвайки: станете, не бойте се! Като вдигнали очи, апостолите не видели никого, освен Господа Иисуса. Започнало да се разсъмва и те тръгнали да слизат от планината; по пътя Господ им заповядал на никого да не казват за видението дотогава, докато Той, след страданието и смъртта, не възкръсне в третия ден от гроба, и те замълчали и през това време на никого не разказали за нищо от това, което се удостоили да видят.
2020

Преображение Господне

Православната църква отбелязва днес Преображение Господне. Според легендата, на този ден Иисус Христос доказва пред трима от учениците си - Петър, Яков и Йоан своя божествен произход.
Според народните вярвания, от Преображение Господне "лятото се пречупва" и времето се преобръща - върви към есента и студа. Щъркелите се събират на ята, преди да отлетят към топлите земи.
Това е денят, в който се бере първото грозде и се раздава на близки и съседи, след като се прикади от свещеника в църквата. До този ден не се разрешава да се яде грозде. Забрани До този ден не се бере грозде и не се купува от пазара дори ако търговците го намалят, и не се вкусва от него. Преди да узрее гроздето, узряват къпините, но никой не трябва да ги опитва, защото те са дяволското грозде. С тях дяволът, който все се опитва да излъже хората, прелъстява по-нетърпеливите да опитат от къпините преди гроздето и да се присъединят към него. Не случайно именно чрез къпината можели да се доказват качествата на всяка нова баячка, магьосница, церителка. Само ако посадената от нея надолу с върха къпина се хване, тя може да бъде призната за наследница на магическа и тайнствена сила, баянията й ще хващат и ще церят, обикновените люде ще благоговеят и ще се стряскат от силата й.
Вярва се, че в нощта срещу Преображение, също както и на Богоявление, в небето се отваря Божията врата и сам Господ се показва на нея. Само праведният може да види тази врата и каквото си поиска в този миг, Господ ще му го даде. Затова през нощта майките държат децата си будни, карат ги да гледат към небето, дано видят, когато се отворят небесните порти, та да се помолят за голямо богатство и късмет.
Ако някой се разболее, натопява се връзка сушени плодове, болният пие от водата и болестта се преобразява.
Празникът Народът е превърнал големия християнски празник Преображение Господне в притча за доброто и злото, за позволеното и непозволеното в обикновения делничен живот, пълен с езически суеверия и религиозен респект.
Ритуали Носи се в църква, прекадява се и се благославя с молитва гроздето, след което вече може да се яде. Където няма грозде, освещават се други плодове - ябълки, сливи. На места се вярва, че в нощта преди Преображение, също както и на Богоявление, в небето се отваря Божията врата и сам Господ се показва на нея. Само праведният може да види тази врата и каквото си поиска в този миг, Господ ще му го даде. Затова в тази нощ майките държат децата си будни, карат ги да гледат към небето, дано видят, когато се отвори вратата Божия и да се помолят за голямо богатство и късмет. В Северна България по аналогия с Христовото Преображение смятат, че на Преображение времето започва да се преобразява, водите в изворите и реките изстиват и вече не стават за къпане. Застудяват дните и нощите.

За празника се разрешава и риба.
Риба Рибата заема основно място в космогоничните представи. В животинския митологичен код олицетворява подземния свят, водата и влагата, смъртта и тъмнината, сексуалната потентност и плодородието. Според отделни поверия земята е закрепена върху риба или около нея са опасани змия и риба. В българските коледни песни рибата е представена като еквивалент на змея, когото св. Георги убива. А самият змей произлиза от четиридесетгодишен шаран и има рибя опашка. С рибешки опашки са и дългокосите господарки на планинските реки и вирове, наричани в Македонските земи сприи или стии. Рибата е постоянен атрибут на владетеля на морето и океана св. Никола. Тя (в повечето случаи шаранът) се осмисля като слуга на светеца. Според едно предание веднъж по време на корабокрушение св. Никола запушил дупката на гемията с един шаран. Оттогава останал обичаят на Никулден във всеки дом да се жертва риба в чест на светеца. Традицията изисква жертвената риба да има люспи и кост на главата, която има формата на кръст. При почистване на рибата нейните люспи не бива да падат на земята, защото ако човек стъпи на това място, заболява. Костта от главата се запазва и се носи като амулет срещу уроки. Окачва се на шапчиците на малките деца. Според поверието тази кост (кръхче, дъна) лекува безсъние. Обредното блюдо от риба за Никулден се нарича рибник. Рибата се консумира задължително и по време на постите - на Благовец, Цветница и Преображение. С риба жените правят магия за любов. Преспиват една нощ, с риба между краката си, която после сготвят. От яденето дават на мъжа, за да стимулират сексуалните му способности. Появата на много риби в реките е знак за дълга и мразовита зима, за природно бедствие или война. Ако човек сънува риба, очаква го някаква беда и влошаване на метеорологичните условия.
За изготвянето на справка Обичаи и вярвания на Агенция “Фокус” са използвани следните източници: *Български магии и гадания, автор - Лилия Старева, книгоиздателска къща Труд, 2007 *Архив на Агенция “Фокус” - отдел “Архив и бази данни” и други.